SISTEM
   za podršku korisnicima
 
Prijava na sistem
Korisnik:   
Lozinka:   
  
Želite da se registrujete na Sistem za podršku.
Popunite formular.
Odgovori na Vaša pitanja

Na ovoj strani možete pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Kakvu podršku AB Soft pruža svojim korisnicima?

Za korisnike koji sa AB Softom imaju ugovore o osnovnom održavanju i koji su u prvoj godini korišcenja, svakog radnog dana je obezbeđena telefonska podrška, uključujući i subotu, a postoji i on-line podrška. Po potrebi, kroz interventno održavanje komintentima možemo obezbediti veoma brz odziv u kritičnim situacijama, ako priroda njihovog posla to zahteva.

• Da li će programi AB Softa odgovarati mom načinu poslovanja?

Univerzalnost je osnovna karakteristika naših programa. Svi naši korisnici koriste istovetne verzije programa, konfigurisane u skladu sa organizacijom preduzeća i specifičnim situacijama. Zavisno od programa, od nekoliko desetina do nekoliko stotina korisnika u svom radu koristi isti program.

• Mogu li da isprobam programe?

Da, predlažemo Vam da zakažete prezentaciju programa za koje ste zainteresovani. Tako ćete od stručnjaka AB Softa moći da dobijete odgovore na sva pitanja koja Vas zanimaju. Na prezentaciju dođite sa Vašim finansijskim stručnjacima - sa ljudima koji bi koristili programe i koji će umeti da postave prava pitanja. Ako niste u prilici da svratite kod nas i pogledate naše proizvode, svakako se javite da bismo se dogovorili o nekom drugom načinu prezentacije.
Po održanoj prezentaciji, programe možete dobiti na besplatan probni rad u trajanju od mesec dana. Tako ćete, radeći u Vašem okruženju i nad realnim podacima, najbolje proveriti da li Vam programi odgovaraju. Napominjemo da za probni rad ne dobijate demonstracione verzije programa, vec kompletne i funkcionalne poput onih kod registrovanih korisnika.

• Šta ako dođe do izmene u zakonima?

Programi AB Softa su rešeni tako da u slucaju većine zakonskih izmena (poput promena poreskog tarifnog sistema, promena kontnog plana, denominacija, zaokruživanja iznosa, i mnogih drugih), nema potrebe za naknadnim doradama ili intervencijama stručnjaka AB Softa - korisnicima je omogućeno da sami podese parametre programa prema novonastaloj situaciji.
Na sve suštinske izmene u zakonima koje nije moguće predvideti, AB Soft reaguje u kratkom roku, izrađujući i šaljući korisnicima nove verzije programa, izmenjene u skladu sa savetima stručnjaka i svim zvaničnim tumačenjima. Saznajte više o tome u AB Soft programu održavanja.

• Da li je potrebno predznanje o računarima?
Da li je moguća posebna obuka?

Nikakvo predznanje o računarima nije potrebno za korišcenje programa AB Softa. Uputstva koja dobijate uz programe sadrže sve potrebne informacije za lak i jednostavan početak upotrebe programa, kao i za sve situacije koje ćete sretati u svakodnevnom radu. Ubrzo ćete biti u prilici, da uz pomoć programa, svoja stručna znanja iskoristite na pravi način. Ako želite dodatnu obuku za svoje radnike, možete je posebno dogovoriti sa AB Softom.
Ako prilikom uvođenja informacionog sistema imate potrebu da reorganizujete rad pojedinih službi u Vašem preduzeću, iskusni stručnjaci AB Softa Vam mogu u tome pomoći.

• Kakvi su računari potrebni za rad programa?
• Da li u AB Softu mogu naći računare i štampače?
• Šta dobijam radom u mrežnom okruženju?
Mogu li se obratiti AB Softu radi instaliranja računarske mreže?

Da biste koristili programe AB Softa, potreban Vam je PC računar. Radi se o široko rasprotranjenom i dostupnom računaru, kakvog možda već imate u svojoj okolini. Ako obim Vašeg poslovanja to zahteva, više takvih računara se može povezati u mrežu, čime se omogućuje istovremeni rad sa istim podacima sa više radnih mesta. Uz računar vam je potreban i štampač. Štampač za format A4 će zadovoljiti većinu Vaših potreba, a za neke obrasce i izveštaje je neophodan štampac formata A3. Pored programskih paketa, u AB Softu možete naći potrebnu računarsku opremu (računare, štampače), kao i sav potrošni materijal (papir za štampace, trake za štampace, diskete). Stručnjaci AB Softa takođe vrše projektovanje i instalaciju računarskih mreža (preko 90 preduzeća širom države koristi računarske mreže projektovane i izvedene u AB Softu).


• Da li SPP prihvata dokumente izrađene računarom?
• Da li su programi AB Softa usklađeni sa standardom JRS33?
• Da li programi AB Softa podržavaju standard ISO9000?

SPP: Programi AB Softa su urađeni prema važećim zakonima, što obuhvata i upotrebljivost dokumenata koji se njima izrađuju. Svi relevantni izveštaji i dokumenti generisani programima imaju potrebnu formu, tako da ih SPP (t.j. NBJ - Zavod za obračun i plaćanje) i druge službe prihvataju bez primedbi.
JRS33: Programi AB Softa su projektovani tako da podležu računovodstvenom standardu JRS33, a atest će dobiti čim standard zaživi u praksi.
Standard JRS33, donet 24.12.1993. od strane Saveza Računovođa i revizora Jugoslavije, objavljen je u Službenom listu SRJ br. 88/93. Navedeni standard definiše elemente kvaliteta računovodstvenog softvera. Međutim, do sada nije zakonom usvojena metodologija provere računovodstvenog softvera, tako da ni jedan proizvođač računarskih programa ne poseduje atest izdat od nadležnog organa.
Drugi, zvanični atesti, kod nas ne postoje, niti je ijedno telo ovlašćeno ili zaduženo za izdavanje potvrda ili preporuka o upotrebljivosti računovodstvenog softvera.
ISO9000: Nijedan računarski program Vam neće automatski obezdediti sistem kvaliteta, jer podršku standarda ISO 9000 obezbeđujete sami, organizujući strukturu rada Vašeg preduzeća u skladu sa zadatim standardima. Programi AB Softa će Vam svojom organizacijom protoka informacija i dokumenata i kvalitetom informacija koje pružaju, pomoći da isplanirate i ispoštujete rad po sistemu kvaliteta u Vašem preduzeću.


• Mogu li jednim programom da vodim knjige više preduzeća?

Programi AB Softa omogućuju i agencijski rad, t.j. vođenje poslovanja više komintenata.
Agencijske verzije programa se prodaju posebno, po ceni 30% većoj od cene osnovne verzije programa.
Osnovnom verzijom programa je moguće, po istoj ceni, voditi poslovanje do 5 komintenata. Ta mogućnost je pogodna ako pored vođenja knjiga za preduzeće u kome radite, želite da vodite knjige za još par komintenata, ako tek započinjete agencijski rad, ili ako preduzeće koje koristi program ima nekoliko celina koje su knjigovodstveno nezavisne (korporacija, holding, itd). 

• Šta dobijam od održavanja?

Tokom prve godine po kupovini programa svaki korisnik besplatno dobija Osnovno održavanje koje obuhvata isporuku disketa sa novim verzijama programa nastalim praćenjem izmena u zakonima, ili unapredivanjem mogućnosti programa na inicijativu AB Softa.
Po isteku tog perioda, usluge godišnjeg osnovnog održavanja se naplaćuju u iznosu od 20% vrednosti programa.
AB Soft nudi posebne programe redovnog održavanja hardvera, i održavanja računarskih mreža. Bitna komponenta tih vidova održavanja je preventivno održavanje i servisiranje.
Za korisnike sa visokim zahtevima i sve one čiji posao ne može da trpi zastoj, nudimo specijalne programe održavanja celokupnih informacionih sistema, sa intervencijom servisera u okviru ugovorenog vremena od prijave zastoja.

  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21 Beograd, Srbija
  tel: 011.38 11 500  |  e-mail: office@absoft.co.yu
Autorsko pravo © 2018 ABSoft. Sva prava zadržana.